Sermaye Azaltımında Vergilendirme

Sermaye Azaltımında Vergilendirme ve Söz Konusu Vergilerin İptaline İlişkin Açtığımız Davalarda Vergi Mahkemesinin Yaklaşımı 0. Giriş İşletmelerin sermaye ihtiyacı, başlangıçta ortakların işletmeye koydukları kaynaklardan karşılanmaktadır. Daha sonraki süreçte ise faaliyetleri sonucunda oluşan ve borç kaynaklı olmayan varlık artışları da özse…

Bir başkasına ait kredi kartının ödeme aracı olarak kullanılması

213 sayılı VUK’nun 230. maddesinde düzenlenen fatura düzeni hakkındaki uygulamalar ile, VUK 230. maddesinin 2 nolu fıkrasına göre; Birinci Sınıf ve 2. Sınıf Mükellefler satışlarının 670 TL’yi aşan satışlarının tamamını fatura ile belgelendirmek mecburiyetindedirler. Bu sınırı aşmayan mükellefler, Perakende Satış Fişi veya Yazar kasa …

TASFİYEYE GİREN KURUMLARDA BEYANNAME VERME SÜRELERİ

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesinin ikinci fıkrasına göre tasfiye beyannameleri, tasfiye memurları tarafından, tasfiye dönemlerinin sonundan itibaren Kanun’un 14’üncü maddesinde yazılı sürelerde; tasfiye­nin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ise tasfiyenin sonuç­landığı tarihten itibaren 30 gün…

Kat Karşılığı İnşaatta fatura düzenleme

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü (Usul Müdürlüğü) Başlık Kat Karşılığı İnşaatta arsa sahibine ve üyelere yapılacak daire teslimlerinde fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ve düzenlenecekse hangi bedel üzerinden düzenleneceği hk. …

MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGESİ NUMARASI VERİLMESİ İŞLEMİ

Müteahhitlik Yetki Belgesi İşlemleri MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGESİ NUMARASI VERİLMESİ İŞLEMİ 16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine istinaden, ilimizd…

KOOPERATİF EVİ SATIŞINDA VERGİ HESAPLAMASI.

Tarih 14/06/2011 Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK mük.80-748 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK mük.80-748 14/06/2011 Konu Kooperatife ödenen bedellerin değer artışı kazancının beyanında maliyet unsuru olarak …

Faturaya Süresinde İtiraz Edilmesi veya Edilmemesinin Sonuçları

Mevzuatımızdaki bütün ifadeler ve faturanın işlevi çerçevesinde biz Faturayı; “satıcı ile müşteri arasında meydana gelen ticari bir ilişkiyi ispat etmeye yarayan, hukuki niteliği olan bir belgedir” şeklinde tanımlamaktayız. 24 Aralık 2003 Tarih 25326 sayılı Resmi Gazete yayınlanan E.2001/1, K. 2003/1 sayılı Yargıtay İçtihatları Birle…

VERGİ KANUNUMUZDA BAĞIŞ VE YARDIMLAR

1- BAĞIŞ VE YARDIMLARIN KURUM KAZANCINDAN İNDİRİLEBİLME KOŞULLARI Bağış ve yardımlar indirim konusu olabilmesi için tamamen karşılıksız ve şarta bağlı olmadan makbuz karşılığında yapılması esastır.[1] Yapılan bağış ve yardımlar ilgili yılın matrahından indirim konusu yapılabilir bir sonraki yıla devredilemez. İndirim konusu yapılabilmesi için ba…

BİRİNCİ SINIF MÜKELLEFE VERGİ İNDİRİMİ!

Birinci sınıf mükellefe vergi indirimi ! Yıllardır sosyal güvenlik kurumunca uygulanan indirim müessesesi artık vergi mükellefleri için de uygulanacak. Geçtiğimiz hafta mecliste kabul edilen torba yasa ile artık vergilerini düzenli ödeyen mükelleflerin vergi indiriminden yararlanmaları mümkün olacak. Bundaki amaç vergilerin süresinde beyanını ve ö…

Şubat Ayı Ücret Bordroları İçin Hatırlatma

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İŞVERENLERİMİZE DUYURULUR İşveren Uygulama Tebliğinde, ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak sistem…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi