SGK MESLEK KODU GÜNCELLEME

Sgk Meslek Kodları Güncellemesi

E-BİLDİRGE SİSTEMİ İŞVEREN GENEL

Sgk meslek kodları 2020 ve Sgk meslek kodu güncellemesi,  geriye dönük meslek kodu güncellemesi nasıl yapılır konularında işverenlerimiz tarafından bize sıklıkla soru iletilmekte.  Bildiğiniz üzere meslek kodu uygulaması ilk defa 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle zorunlu hale gelmiş ve sigortalıların aylık prim ve hizmet belgeleri ile sigortalı işe giriş belgelerindeki meslek kodlarının yaptıkları işe uygun olması zorunlu hale getirilmiştir.

İşçinin yaptığı işe uygun olarak bildirilmeyen ya da hatalı olarak bildirildiği tespit edilen meslek kodları için cezai işleme tabi tutulabilirsiniz. Bu yüzden doğru kod ile bildirim yapmanız, yanlış bildirim yaptıysanız bile bunu düzeltmeniz gerekir. Sgk bildirgesinde meslek kodu değiştirme işlemlerini nasıl yapabileceğiniz konusunda yazımızın devamında bilgi bulabilirsiniz.

Sgk meslek kodu değiştirme

SGK işe giriş bildirgesinde yer alan çalışan meslek kodunu her zaman işe giriş uygulaması üzerinden güncelleyebilirsiniz. Bunun için belirlenen bir süre şartı yok. Tabi işe giriş bildirgesi üzerinde güncellemek bundan sonrasında verilecek bildirgelerde geçerli olacağından önceden verilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki kodların güncellenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu’na dilekçe ile başvuru yapmanız gerekir.

SGK işe giriş bildirgesindeki güncelleme işlemi oldukça basit. Öncelikle  Sigortalı İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgeleri uygulaması üzerinden e sgk şifresi ile sgk işe giriş sistemine giriş sağlayın. Buraya girdikten sonra İşe Giriş Bildirgesi Güncelleme menüsüne girin.

Ardından meslek kodu güncellemesini yapmak istediğiniz kişinin T.C. numarasını yazarak Sorgula butonuna basın. Sigortalı Meslek Adı kısmında çalışanın işine uygun mesleği seçin ve İleri deyin. İşte hepsi bu kadar işe giriş belgesinde meslek kodunu güncellemiş olduk.

Bu işlem bundan sonra vereceğiniz aylık prim ve hizmet belgelerinde geçerli olacak. Cari dönem bildirgesini verdiyseniz bu belgeyi iptal ederek ek belgeyi yeniden düzenleyebilirsiniz. Süresi geçmiş aylık prim ve hizmet belgelerindeki meslek kodlarının güncellenmesi için ise Sosyal Güvenlik Kurumu’na dilekçe ile başvuru yapmanız gerekiyor.

Sgk meslek kodu güncelleme geriye dönük

Meslek kodları geriye dönük nasıl güncellenir bu yazımızda anlatmaya çalıştır. Geriye dönük güncelleme aylık prim ve hizmet belgesinde en fazla 01.08.2009 tarihinden sonraki dönemler için yapılabilir. Bu tarihten önceki hizmetler için geriye dönük değiştirme yapılamaz.

Meslek kodu güncelleme dilekçesi

Geçmiş meslek kodlarının güncellenmesi için aşağıda örneğini vermiş olduğumuz sgk meslek kodu değiştirme dilekçe örneği ile bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’ne dilekçe ile başvuru yapmanız gerekiyor. Sgk meslek kodu değişikliği dilekçe örneğiniz aşağıdaki gibi olması yeterlidir;

HOPA Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü' ne 

Müdürlüğünüzde …………………….. sicil ve ……………. unvanlı işyerinde işlem görüyoruz. İşyerimizde 1 Şubat 2016 tarihinden beri çalışan ………………… T.C. numaralı ve ……………….. isimli işçimizin işe giriş tarihinden itibaren meslek kodunun ……………….. olarak güncellenmesi  hususunu, Arz ederiz. 

Meslek kodu değiştirme dilekçesi örneği ile talepte bulunmanız halinde talebiniz üzere Sosyal Güvenlik Kurumu gerekli güncelleme işlemini yapacaktır.

Sgk meslek kodu geriye dönük değiştirme cezası 2020

Meslek kodu güncellemesi yukarıda da belirtildiği gibi işe giriş uygulaması üzerinden her zaman yapılabilmekte. Tabi bu uygulama üzerinden yapılan değişiklikler sonraki verilecek hizmet bildirgelerine yansımakta ve geriye dönük değişiklik yapmamaktadır. Geriye dönük güncelleme için ise dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.

SGK işe giriş bildirgesi uygulaması üzerinden yapılan güncelleme ya da dilekçe ile SGK tarafından yapılacak güncelleme işlemleri idari para cezasına tabi değildir.

Meslek kodları 2020

Önceki yıllarda olduğu gibi 2020’de de meslek kodlarının hem Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş bildirgesinde hem de aylık prim ve hizmet bildirgesinde çalışanın yapmış olduğu işe uygun bir kodla bildirilmesi Kanunen zorunludur. Aşağıda güncel meslek kodları listesi excel olarak verilmiştir.

Sgk meslek kodları 2020 excel

Meslek kodları listesi sürekli olarak güncellenmektedir. İşçinin mesleğine uygun kodla bildirim yapılması zorunludur. Güncel meslek kodları listesini buradan excel olarak indirebilirsiniz: meslek kodları listesi indir.

İşkur meslek kodları

Tüm mesleklere ilişkin kodlar Çalışma Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla hem İşkur hem de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kullanılan kodlar aynıdır. Yukarıda meslek kodları güncel listesi verilmiştir.

Sgk iş kolu kodları 2020

Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş bildirgesi verilirken işkolu kodu da istenmektedir. Güncel işkolu kodları tablosu aşağıdaki gibidir;

Meslek kodu sorgulama

Güncel meslek kodları listesi yukarıda verilmiştir. Eğer işe yeni giren çalışan olarak işçi meslek koduna bakacaksanız yukarıdaki listeden bakabilirsiniz. İşçi olarak hangi meslek kodu ile bildiriminizin yapıldığını sorgulamak için ise e devlete giriş yapmanız gerekiyor. E devlet sisteminde SGK Tescil ve Hizmet Dökümü bölümünden sorgulama yaparak hizmet cetvelinizde hangi meslek kodu ile bildirim yapıldığını öğrenebilirsiniz.

E-devlet üzerinden meslek kodu sorgulaması yapmak için e-devlet şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu sayfasına giriş yapın. Hizmet dökümünüzü açtıktan sonra hizmet dökümü Meslek Kodu alanı altındaki kodun üzerine gelerek hangi dönemde hangi kodla bildirim yapıldığına ilişkin sorgulama yapabilirsiniz.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi