AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KDV İNDİRİMİ

Aile mahkemeleri,tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri bu davalara bağlı kanun yolları, iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık ücretlerinde KDV oranı 01 Ekim'den ile itibaren % 8 olarak uygula…

Genç Girişimciler için 29 Yaş Altı Vergi İstisnası

Startup projelerinde genel olarak göz ardı edilen ve/veya bilinmeyen hususlardan biri vergi konusudur. Çoğu girişimci vergiye dair bilgi sahibi olmayıp işe başladıktan sonra karşılaştığı vergilerden şikâyet etmektedir. Vergi konusuyla ilgili olarak sitemizde yer alan “Yeni Başlayanlar için Vergilendirme” başlıklı yazıyı inceleyip en az…

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

1-) Ödeme emri ile mükelleflere tanınacak ödeme veya mal bildiriminde bulunma süreleri, ödeme emrine karşı dava açma süresi, 7 günden 15 güne çıkartılmıştır. 2-) Kurumların iki tam yıl aktifinde tuttuktan sonra sattıkları gayrimenkullerden sağladıkları kazançlara uygulanan %75 oranındaki istisna 5.12.2017 tarihinden sonra %50’ye indirilmişti…

Yıllık izin süreleri İş Kanunu’nda kaç gündür? SGK izin yönetmeliği

Tüm çalışanlar yılda kaç gün izin kullanacağını merak ediyor. Yıllık izin süresi çalışma süresinden, yaşa kadar birçok parametre ile değişebiliyor. İşte İş Kanununa göre yıllık izin yönetmeliği… YILLIK İZİN NEDİR? Yıllık izin, bir işçinin işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış o…

YABANCI VATANDAŞLARA İKAMET İZNİ

Yabancı vatandaşlara tanınan ikamet izin belgesinin altı adet çeşidi bulunmaktadır. Bunlar, kısa dönem ikamet izni, aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, insani ikamet izni, insan ticareti mağduru ikamet iznidir. Kısa dönem ikamet izni düzenlenecek kişiler, bilimsel araştırma yapabilmek için araştırmaya konu ile …

Geçici Vergi Çalışmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

ENVANTER 1- Kaydi envanter çalışması yapılmalı ve fiili envanter ile uyumu sağlanmalıdır. Dönem Sonu itibariyle yapılmış stok sayım listelerinin sayımı gerçekleştirenler ve firma yetkilisince imzalanmış ve kaşelenmiş bir suretinin hazırlanması. 2- Üretim işletmelerinde imalat kayıtlarının yapılarak satılan mamul maliyetine aktarılması sağlanmalıd…

Öğrenci bursları gider yazılabilir mi?

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin burs arama faaliyetleri de hız kazandı. Öğrencilerin burs talebi, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra başta şirketler olmak, işadamları tarafından da yerine getirilmeye çalışılmaktadır. Uygulamada şirketler ve işadamları tarafından verilen bursların büyük bir kısmı zorunlu hizmet ka…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi