GENÇ GİRİŞİMCİ DESTEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ

                                                                                                                                               /      / 2018                      

                                              .................. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

                                                                                                                              ......................

Dairenizin ...................... vergi  numaralı mükellefiyim.18/05/2018 tarihli ve 30425  sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına Dair Kanunun 22.maddesinde yer alan ve 2018/28 Sayılı SGK genelgesinde bulunan Genç Girişimci Teşvik Uygulamasının şartlarını sağlamış bulunmaktayım. SGK Müdürlüğü'ne verilmek üzere ,genç girişimci istisnası kapsamında olduğuma dair yazı talep etmekteyim.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

                                                                                                                                                             Saygılarımla;

                                                                                                                                                    (T.C.NO: ..........................)

                                                                                                                                                             İSİM SOYİSİM

Adres:

                                              

Tlf :

*****************************************************************************************************

                                                                                                                                                               /      / 2018                      

                               .................. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                                                              ......................

Kurumunuzun ...................... T.C.Kimlik numaralı 4/b kapsamında sigortalınızım.18/05/2018 tarihli ve 30425  sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına Dair Kanunun 22.maddesinde yer alan ve 2018/28 Sayılı SGK genelgesinde bulunan Genç Girişimci Teşvik Uygulamasının şartlarını sağlamış bulunmaktayım.Kurumunuzdan bağ-kur teşviki kapsamında     /    /2018(ilk kez mükellefiyet tesisinden)den itibaren tahakkuk etmiş olan prim borçlarımın silinmesini ve teşvik süresince tahakkuk edecek prim borçlarımın da Genç Girişimci Teşvik uygulaması kapsamında muaf tutulmasını talep ediyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

                                                                                                                                                             Saygılarımla;

                                                                                                                                                    (T.C.NO: ..........................)

                                                                                                                                                             İSİM SOYİSİM

Adres:

                                              

Tlf :

EKLER :

1.Vergi Levhası

2.Vergi Dairesi Genç Girişimci Yazısı

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi