ZAYİ OLAN EMTİA, DİLEKÇELER VE MUHASEBE KAYITLARI

VERGİ DAİRESİNDE YAPILMASI GEREKENLER: Mükellefler bağlı olduğu vergi dairesine dilekçe ile müracaat ederek takdir komisyonunundan zayi olan malların ve diğer varlıkların takdiri ve tespitini istenecek ve dilekçeye aşağıdaki belgeler de eklenecektir. a1)-Zayi olan malların (Mallar (Ticari mallar, hammadde, yardımcı madde, mamül madde Vb.), Dem…

HİSSE DEVRİ İŞLEMLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA OLACAK

KONU: HİSSE DEVRİ, KATILIM, BİRLEŞME VE ADİ ŞİRKETE YENİ ORTAK EKLEME İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLECEĞİ HK. 17.05.2021 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan 03.05.2021 tarih ve E-99779835-202.99-24641420 sayılı Genel Yazı’ya göre; - Hisse devrine ilişkin bildirimler, - Katılım, birleşme ve adi şirkete yeni ort…

SGK MESLEK KODU GÜNCELLEME

Sgk Meslek Kodları Güncellemesi E-BİLDİRGE SİSTEMİ İŞVEREN GENEL Sgk meslek kodları 2020 ve Sgk meslek kodu güncellemesi, geriye dönük meslek kodu güncellemesi nasıl yapılır konularında işverenlerimiz tarafından bize sıklıkla soru iletilmekte. Bildiğiniz üzere meslek kodu uygulaması ilk defa 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle zorunlu hale gelmiş ve…

KOOPERATİF GENEL KURULLARI

Kooperatif Ana sözleşmesi 1163 Sayılı Kooperatifler Kanuna istinaden kooperatifler her yıl olağan genel kurullarını Haziran Ayı sonuna kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu yazıda hangi kooperatiflerin genel kurullarını üç yılda bir yapabileceğinden , genel kurullar ile ilgili uygulamada daha çok karşılaşılan sorulara cevap vermeye çalışacağı…

GEKAP

- Ek-1 listede yazılı ürün ve ambalajları piyasaya İLK SÜRENLER GEKAP’ a tabi, beyanname vererek vergisini ödeyecekler. Üzerinde Marka ve Logosu olan üreten ve satan ile İthal ederek Ülkeye getirenler - Hiçbir meslektaşımızın ambalaj ve ürün saymasına gerek yoktur. Şöyleki; - Beyana tabi Ek-1 Listedeki ürünleri ve ambalaj maddelerin…

RAMAZAN YARDIMLARININ VERGİSEL BOYUTU

Ramazan yardımının vergiden indirimi Ramazan ayı bilindiği gibi toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın daha fazla hissedildiği mübarek bir aydır. Bu ayın gelmesi ile birlikte manevi atmosferin en üst düzeye çıktığını hep beraber görmekte ve yaşamaktayız. Bu iklimden ziyadesiyle faydalanabilmek için ülkemizde son yıllarda şirketler ve kuruluşlar &ld…

GEÇ GELEN FATURALARIN KAYDI

Geç gelen fatura KDV’si indirilebilecek, ancak fatura tutarı ne olacak! Geç gelen faturanın KDV hariç tutarının da ertesi hesap döneminde gider ve maliyet yazılabileceği yönünde, dönemsellik ilkesinin istisnai bir hükmü şeklinde bir düzenleme bu alandaki sorunları ve mağduriyetleri tamamen ortadan kaldıracaktır. Mükellefler için özelli…

AKARYAKIT İSTASYONLARINDA İSKONTO UYGULAMASI

Akaryakıt sektörü içerisinde iskonto uygulaması. Aslına bakarsanız bu konuda tebliğ çok net, fakat nedense bazı meslektaşlarım ısrarla pompa üzerinden yaptıkları fişli satışları faturaya çevirme esnasında fatura üzerinde iskonto uygulamasını hatalı yapmaktadırlar. Bu işin iki yönü var, fatura üzerinde iskonto yapılması durumunda ilgili faturayı muh…

AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KDV İNDİRİMİ

Aile mahkemeleri,tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri bu davalara bağlı kanun yolları, iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık ücretlerinde KDV oranı 01 Ekim'den ile itibaren % 8 olarak uygula…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi