Kooperatiflerde gündeme madde ilavesi ne şekilde olur?

Dörtten az olmamak üzere kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/10’u tarafından genel kurul toplantısından en az 20 gün önce yazılı olarak bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur. Genel kurul esnasında gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce kooperatife kayıtlı ortakların 1/10 ‘nun yazılı teklifte bulunmaları h…

GIDADA KDV ORANI

GIDADA KDV İNDİRİMİ HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR? Gıdada indirimli KDV oranları 14 Şubat Pazartesi'nden itibaren geçerli olacak. Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 8 KDV oranına tabi ürünlerin yer aldığı listede bulunan gıda maddeleri, KDV oranının yüzde 1 olduğu I sayılı listeye dahil edildi. Yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi se…

2022 Yılında Tutulacak Defterler ve Sınıf Değiştirme Hadleri

19/12/2012 Tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.12.2013 tarih ve 28838 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞE göre; “GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Gerçek kişi tacirlerden Vergi Usul Kanununa göre ikinci sınıf tüccar sayılanlar, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar bu Tebliğde sayılan defterler yerine…

ZAYİ OLAN EMTİA, DİLEKÇELER VE MUHASEBE KAYITLARI

VERGİ DAİRESİNDE YAPILMASI GEREKENLER: Mükellefler bağlı olduğu vergi dairesine dilekçe ile müracaat ederek takdir komisyonunundan zayi olan malların ve diğer varlıkların takdiri ve tespitini istenecek ve dilekçeye aşağıdaki belgeler de eklenecektir. a1)-Zayi olan malların (Mallar (Ticari mallar, hammadde, yardımcı madde, mamül madde Vb.), Dem…

HİSSE DEVRİ İŞLEMLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA OLACAK

KONU: HİSSE DEVRİ, KATILIM, BİRLEŞME VE ADİ ŞİRKETE YENİ ORTAK EKLEME İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLECEĞİ HK. 17.05.2021 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan 03.05.2021 tarih ve E-99779835-202.99-24641420 sayılı Genel Yazı’ya göre; - Hisse devrine ilişkin bildirimler, - Katılım, birleşme ve adi şirkete yeni ort…

SGK MESLEK KODU GÜNCELLEME

Sgk Meslek Kodları Güncellemesi E-BİLDİRGE SİSTEMİ İŞVEREN GENEL Sgk meslek kodları 2020 ve Sgk meslek kodu güncellemesi, geriye dönük meslek kodu güncellemesi nasıl yapılır konularında işverenlerimiz tarafından bize sıklıkla soru iletilmekte. Bildiğiniz üzere meslek kodu uygulaması ilk defa 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle zorunlu hale gelmiş ve…

KOOPERATİF GENEL KURULLARI

Kooperatif Ana sözleşmesi 1163 Sayılı Kooperatifler Kanuna istinaden kooperatifler her yıl olağan genel kurullarını Haziran Ayı sonuna kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu yazıda hangi kooperatiflerin genel kurullarını üç yılda bir yapabileceğinden , genel kurullar ile ilgili uygulamada daha çok karşılaşılan sorulara cevap vermeye çalışacağı…

GEKAP

- Ek-1 listede yazılı ürün ve ambalajları piyasaya İLK SÜRENLER GEKAP’ a tabi, beyanname vererek vergisini ödeyecekler. Üzerinde Marka ve Logosu olan üreten ve satan ile İthal ederek Ülkeye getirenler - Hiçbir meslektaşımızın ambalaj ve ürün saymasına gerek yoktur. Şöyleki; - Beyana tabi Ek-1 Listedeki ürünleri ve ambalaj maddelerin…

RAMAZAN YARDIMLARININ VERGİSEL BOYUTU

Ramazan yardımının vergiden indirimi Ramazan ayı bilindiği gibi toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın daha fazla hissedildiği mübarek bir aydır. Bu ayın gelmesi ile birlikte manevi atmosferin en üst düzeye çıktığını hep beraber görmekte ve yaşamaktayız. Bu iklimden ziyadesiyle faydalanabilmek için ülkemizde son yıllarda şirketler ve kuruluşlar &ld…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi