Kat Karşılığı İnşaatlarda, Arsa Sahibi Adına Yapılan Gider Ve Kdv’ Lerde Son Durum

Bilindiği üzere, kat/hasılat payı karşılığı inşaat işlerinde taraflar karşılıklı yükümlülüklerini aralarında yaptıkları sözleşmelerle belirlemektedirler. Bu yükümlülüklerden birisi de, inşaat süresince inşaatın yapılacağı arsa ile ilgili olarak arsa sahibi adına ödenecek; Emlak vergisi, ruhsat harçları ve diğer harçlar, katılım payları, Belediy…

2023-ENFLASYON DÜZELTMESİ

Vergi Usul Kanunu’nun enflasyon düzeltmesini düzenleyen mükerrer 298’inci maddesinin (A) fıkrası ve Geçici 33’inci maddesi kapsamında, tüm kurumlar vergisi mükellefleri ile bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ilk olarak 31.12.2023 tarihli bilançolarındaki Parasal Olmayan varlıklarını ve Parasal Olmayan İşl…

İhracat bedellerinin TL'ye çevrilmesi zorunluluğu kalktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni yıla ihracatçıların elini rahatlatacak bir düzenlemeyle başladı. İhracat bedelleri artık 270 günde yurda getirilebilecek. İhracat bedellerinin TL'ye çevrilmesi zorunluluğu kalktı. İhracatçıların uzun zamandır sıkıntı yaşadığı soruna Hazine ve Maliye Bakanlığı el attı. Yeni yılda, ihracat bedellerinin yurda getir…

KOOPERATİF BORÇLARINDAN DOLAYI SORUMLULUK

I. KOOPERATİF BORÇLARINDAN DOLAYI SORUMLULUK A. KOOPERATİFİN SORUMLUĞU Genel Bakış Kooperatif Kanunu m. 28 uyarınca ‘‘Anasözleşmede aksine hüküm olmadıkça kooperatif, alacaklılarına karşı yalnız mamelekiyle sorumludur’’ hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla kural olarak kooperatif, alacaklılarına karşı yaln…

Ticaret Şirketleri ve Kooperatiflerin Tapu İşlemleri

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgesi 2022/5 – Ticaret Şirketleri ve Kooperatiflerin Tapu İşlemleri Ticaret Şirketleri ve Kooperatiflerin Tapu İşlemleri T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı Sayı: E-23294678-010.06.02-6109891 Konu: 6102 sayılı Türk Ticaret Ka…

Kooperatiflerde Arsa Alım Süreci İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Bugüne kadar birçok küçük arkadaş grubu veya çok ortaklı büyük mesleki gruplar kooperatif kurarak konut veya işyeri sahibi oldular ve olmaya devam ediyorlar. Art niyetli olarak istismar edilen kooperatif ortaklarının mağduriyetleri sonucunda getirilen yüksek cezalar ve bakanlıkların online denetim sistemi ile, kooperatifler artık gerek ortakları …

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1- Tebliğ Değişikliği Hakkında Genel Bilgi: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde önemli değişikliklerin yapıldığı “Katama Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41)” 21 Nisan 2022 tarih 31816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tebliğ ile yapılan değişikliklerin yürürlük …

Yurt dışından Döviz Getirene %2 Dönüşüm Desteği

Konu ile ilgili düzenleme 26 Ocak 2023 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 1-Nedir Bu % 2 Dönüşüm Desteği? Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Merkez Bankasına satılması ve Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesi halinde firmalara sağlanacak desteğe “dönüşüm desteği” deniliyor. Firmaların yurt …

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi