AKARYAKIT İSTASYONLARINDA İSKONTO UYGULAMASI

Akaryakıt sektörü içerisinde iskonto uygulaması. Aslına bakarsanız bu konuda tebliğ çok net, fakat nedense bazı meslektaşlarım ısrarla pompa üzerinden yaptıkları fişli satışları faturaya çevirme esnasında fatura üzerinde iskonto uygulamasını hatalı yapmaktadırlar. Bu işin iki yönü var, fatura üzerinde iskonto yapılması durumunda ilgili faturayı muhasebe kayıtlarına alırken 600 hesaplara kesilen fiş tutarı ile aynı rakamı yazmak suretiyle aradaki iskonto rakamını  611 hesaba işlemek, Bir diğeri ve bana göre en sağlıklı olanı iskonto yaptığınız firma tarafından düzenlenecek fiyat farkı faturası olacaktır. Burada aslına bakarsanız önemli olan vergi ziyanına sebebiyet vermemek olduğundan ilk belirttiğim kayıt şu şekilde yapılabilir diye düşünüyorum.

Kesilen fiş tutarı 100 TL olsun ve biz bu müşterimize %10 iskonto yaptığımızı varsayalım, bu durumda müşteri bize 90 TL ödeyecek. Şimdi burada kesilen fiş tutarı 100 TL fakat düzenlenen fatura tutarı 90 TL olmuş olacak, bu işlemin muhasebe kaydı şu şekilde olmalı;

—————————-/—————————

120  Alıcılar                              90

611  Satış İskontoları             10

                                    600  Yurtiçi Satışlar           84,75

                                   391    Hesaplanan KDV        15,25

—————————/—————————-

Bu konu ile ilgili biraz daha detaylı bilgi veremem gerekirse;

Pompalara bağlanan yazar kasaların kestiği fişlerin müşteriyle yapılan özel anlaşmalar neticesinde fatura kesilmesi hususu 68 Nolu Ödeme Kaydedici Cihazlara ilişkin tebliğiyle düzenlenmiştir. Bu şekilde Yazar Kasa fişlerinin faturalanmasıyla ilgili olarak tebliğde yazar kasa fişlerinin 15 gün içerisinde faturaya bağlanması ve müşteriyle özel anlaşma olması gereği yanında asıl önemli husus şu ifadedir.

“Adına fatura düzenlenen kişi ve kuruluşların söz konusu belgeleri gider belgesi olarak kullanabilmeleri için fatura üzerindeki tutar ile ekindeki iptal edilmiş ödeme kaydedici cihaz fişlerinin toplam tutarının birbirine eşit olması gerekmektedir. Ödeme kaydedici cihaz fişlerinin toplam tutarının faturada yazılı tutardan daha az olması halinde, adına fatura düzenlenen kişi veya kuruluşlar muhasebe kayıtlarında fişlerin toplam tutarını esas alacaklardır.”

Gördüğünüz gibi yasa koyucu bu tebliğ ile yazar kasadan çıkan fişin faturalanması esnasında fatura üzerinde ayrıca gösterilecek iskonta tutarı göstermek suretiyle satış karının düşürülmesinin önüne geçmiştir.  Bu sebepten iskonto yaptığınız firmalarınıza fatura düzenlemesi yaparken fatura tutarı ile yazar kasa fiş tutarlarının eşit olması,  yapılan anlaşmalar doğrultusunda verilen iskonto bedellerinin anlaşma yaptığınız firmalarca  fiyat farkı adı altında düzenleyecekleri faturalar ile ilgili cari hesaplarından mahsup edilmesi veya peşin ödenmesi sureti ile yapılması gerekmektedir.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi