İhracat bedellerinin TL'ye çevrilmesi zorunluluğu kalktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni yıla ihracatçıların elini rahatlatacak bir düzenlemeyle başladı. İhracat bedelleri artık 270 günde yurda getirilebilecek. İhracat bedellerinin TL'ye çevrilmesi zorunluluğu kalktı.

İhracatçıların uzun zamandır sıkıntı yaşadığı soruna Hazine ve Maliye Bakanlığı el attı. Yeni yılda, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi. Buna göre, ihracat bedelleri yurda getirilirken 180 güne ilave 90 gün daha verilecek. İhracat bedellerinin TL'ye çevrilmesi zorunluluğu kalktı. Döviz üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracatın karşılığında farklı bir döviz cinsi yurda getirilebilecek. Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde yurda getirilen döviz bedelinin TL'ye çevrilmesi zorunluluğu da kalktı.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de yapılan değişikliğe göre, döviz üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracatın karşılığında farklı bir döviz cinsi veya Türk parası üzerinden yapılacağı beyan edilen dış satımın karşılığında döviz getirilmesi mümkün olacak. İhracat işlemlerine ilişkin bedellerin yurda getirilmesine yönelik ödeme şekillerine banka ödeme yükümlülüğü (BPO) de eklendi. Dış ticaret mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen mal ihraç ve ithalinde, tarafların aynı kişiler olması ve ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubuna ilişkin esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek.

 • İhracat işlemlerine ilişkin bedellerin yurda getirilmesine yönelik ödeme şekillerine banka ödeme yükümlülüğü (BPO) de eklendi.
 • Döviz üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracatın karşılığında farklı bir döviz cinsi veya Türk parası üzerinden yapılacağı beyan edilen dış satımın karşılığında döviz getirilmesi mümkün olacak.
 • Dış ticaret mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen mal ihraç ve ithalinde, tarafların aynı kişiler olması ve ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubuna ilişkin esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek.
 • Ticari amaçla mal ihracında, bedelleri yurda getirilme süresi içinde gelen ihracatla ilgili hesaplar aracı bankalarca kapatılacak. Bankalarca söz konusu bedellerin yurda getirildiğine dair İhracat Bedeli Kabul Belgesi düzenlenecek.
 • Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla 30 bin dolara kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına, 30 bin dolardan yüksek olmakla birlikte 100 bin doları veya eşitini aşmayan, beyanname veya formda yer alan bedelin yüzde 10'una kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları da doğrudan bankalarca ödeme şekline bakılmaksızın, 200 bin doları veya eşitini aşmamak üzere mücbir sebep ve haklı durum halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle beyanname veya formda yer alan bedelin yüzde 10'una kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce terkin edilmek suretiyle kapatılacak.
 • Bankalarca yapılabilecek terkin işlemleri 90 günlük ihtarname süresi içinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi Dairesi Müdürlüklerince gerçekleştirilecek.
 • Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte açık bulunan ihracat hesapları için tebliğin ihracatçı lehine olan hükümleri uygulanacak.
 • İhracat bedellerinin takip edileceği bilgi sistemi Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygulamaya alınana kadar İhracat Bedeli Kabul Belgesi yerine bankalarca Döviz Alım Belgesi'nin kullanılması mümkün olacak.


SÜRE 270 GÜNE ÇIKARILDI
İhracat bedellerinde 180 gün sınırı esnetildi. Buna göre, ihracatçı ihraç bedelini yurda sokarken 180 güne ilave 90 gün daha süre kullanabilecek. Özellikle döviz sıkıntısı yaşayan Venezüella, Küba, Lübnan gibi ülkelere yapılan ihracatta o ülkelerin merkez bankalarınca alınan karar nedeniyle tahsilatta gecikme yaşanabiliyordu. Banka ithalatçı firmaların ödemelerini 300 gün sonrasına erteleyebiliyordu. Yeni kararla taraflar arasında belirlenen ödeme günü esas alınarak ilave 90 gün içinde ödemenin yapılması sağlanacak.

DÖVİZİ BOZDURMA ŞARTI KALKTI
Yeni kararla ihracatçı tarafından getirilen dövizin bankaya bozdurma şartı da kaldırıldı. İhracatçılar için en büyük sorunlardan biri olarak görülen, ihracat bedelinin bütünün ödenmesi ve böylece hesabının kapatılması şartı da ortadan kalktı. Buna göre örneğin 30 bin dolarlık ihracat yapan bir firma, 27 bin dolar alacak tahsil ettiğinde kalan 3 bin dolar nedeniyle hesabı kapatamıyordu. Yeni kararla ihracatçıyı zora sokan bu karar da esnetildi.

EK MALİYETTEN KURTARACAK
TİM Başkanı İsmail Gülle, kararın ihracatçıların elini rahatlatacağını belirterek, dövizin getirilmesiyle ilgili bazı ülkelerde zorluklar yaşandığını, bu nedenle süre sınırlamasının esnetilmesinin yerinde bir karar olduğunu söyledi. Gülle, "İhracat bedelleri getirilirken iki kez maliyete katlanılıyordu. TL'ye çevriliyor daha sonra ihtiyaç olduğunda tekrar döviz alınıyordu. Yeni düzenleme ihracatçıların rekabet gücünü artırır" dedi.
 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/56) (TAM METİN İÇİN TIKLAYINIZ)

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni yıla ihracatçıların elini rahatlatacak bir düzenlemeyle başladı. İhracat bedelleri artık 270 günde yurda getirilebilecek. İhracat bedellerinin TL'ye çevrilmesi zorunluluğu kalktı.

İhracatçıların uzun zamandır sıkıntı yaşadığı soruna Hazine ve Maliye Bakanlığı el attı. Yeni yılda, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi. Buna göre, ihracat bedelleri yurda getirilirken 180 güne ilave 90 gün daha verilecek. İhracat bedellerinin TL'ye çevrilmesi zorunluluğu kalktı. Döviz üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracatın karşılığında farklı bir döviz cinsi yurda getirilebilecek. Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde yurda getirilen döviz bedelinin TL'ye çevrilmesi zorunluluğu da kalktı.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de yapılan değişikliğe göre, döviz üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracatın karşılığında farklı bir döviz cinsi veya Türk parası üzerinden yapılacağı beyan edilen dış satımın karşılığında döviz getirilmesi mümkün olacak. İhracat işlemlerine ilişkin bedellerin yurda getirilmesine yönelik ödeme şekillerine banka ödeme yükümlülüğü (BPO) de eklendi. Dış ticaret mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen mal ihraç ve ithalinde, tarafların aynı kişiler olması ve ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubuna ilişkin esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek.

 • İhracat işlemlerine ilişkin bedellerin yurda getirilmesine yönelik ödeme şekillerine banka ödeme yükümlülüğü (BPO) de eklendi.
 • Döviz üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracatın karşılığında farklı bir döviz cinsi veya Türk parası üzerinden yapılacağı beyan edilen dış satımın karşılığında döviz getirilmesi mümkün olacak.
 • Dış ticaret mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen mal ihraç ve ithalinde, tarafların aynı kişiler olması ve ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubuna ilişkin esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek.
 • Ticari amaçla mal ihracında, bedelleri yurda getirilme süresi içinde gelen ihracatla ilgili hesaplar aracı bankalarca kapatılacak. Bankalarca söz konusu bedellerin yurda getirildiğine dair İhracat Bedeli Kabul Belgesi düzenlenecek.
 • Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla 30 bin dolara kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına, 30 bin dolardan yüksek olmakla birlikte 100 bin doları veya eşitini aşmayan, beyanname veya formda yer alan bedelin yüzde 10'una kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları da doğrudan bankalarca ödeme şekline bakılmaksızın, 200 bin doları veya eşitini aşmamak üzere mücbir sebep ve haklı durum halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle beyanname veya formda yer alan bedelin yüzde 10'una kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce terkin edilmek suretiyle kapatılacak.
 • Bankalarca yapılabilecek terkin işlemleri 90 günlük ihtarname süresi içinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi Dairesi Müdürlüklerince gerçekleştirilecek.
 • Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte açık bulunan ihracat hesapları için tebliğin ihracatçı lehine olan hükümleri uygulanacak.
 • İhracat bedellerinin takip edileceği bilgi sistemi Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygulamaya alınana kadar İhracat Bedeli Kabul Belgesi yerine bankalarca Döviz Alım Belgesi'nin kullanılması mümkün olacak.


SÜRE 270 GÜNE ÇIKARILDI
İhracat bedellerinde 180 gün sınırı esnetildi. Buna göre, ihracatçı ihraç bedelini yurda sokarken 180 güne ilave 90 gün daha süre kullanabilecek. Özellikle döviz sıkıntısı yaşayan Venezüella, Küba, Lübnan gibi ülkelere yapılan ihracatta o ülkelerin merkez bankalarınca alınan karar nedeniyle tahsilatta gecikme yaşanabiliyordu. Banka ithalatçı firmaların ödemelerini 300 gün sonrasına erteleyebiliyordu. Yeni kararla taraflar arasında belirlenen ödeme günü esas alınarak ilave 90 gün içinde ödemenin yapılması sağlanacak.

DÖVİZİ BOZDURMA ŞARTI KALKTI
Yeni kararla ihracatçı tarafından getirilen dövizin bankaya bozdurma şartı da kaldırıldı. İhracatçılar için en büyük sorunlardan biri olarak görülen, ihracat bedelinin bütünün ödenmesi ve böylece hesabının kapatılması şartı da ortadan kalktı. Buna göre örneğin 30 bin dolarlık ihracat yapan bir firma, 27 bin dolar alacak tahsil ettiğinde kalan 3 bin dolar nedeniyle hesabı kapatamıyordu. Yeni kararla ihracatçıyı zora sokan bu karar da esnetildi.

EK MALİYETTEN KURTARACAK
TİM Başkanı İsmail Gülle, kararın ihracatçıların elini rahatlatacağını belirterek, dövizin getirilmesiyle ilgili bazı ülkelerde zorluklar yaşandığını, bu nedenle süre sınırlamasının esnetilmesinin yerinde bir karar olduğunu söyledi. Gülle, "İhracat bedelleri getirilirken iki kez maliyete katlanılıyordu. TL'ye çevriliyor daha sonra ihtiyaç olduğunda tekrar döviz alınıyordu. Yeni düzenleme ihracatçıların rekabet gücünü artırır" dedi.
 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/56) (TAM METİN İÇİN TIKLAYINIZ)

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi