2023 TEMMUZ AYINDAN GEÇERLİ OLACAK ASGARİ ÜCRET VE PRİME ESAS KAZANÇ TUTARLARI

03.07.2023

4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 01/07/2023 - 31/12/2023 yılı için uygulanacak olan asgari ücret tespit edilerek, 01/07/2023 tarih ve 32231 sayılı sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

2023/2. Dönemi için Asgari Ücretin Net Hesabı:

(01/07/2023 - 31/12/2023 Dönemi )

TUTAR

Brüt Ücret

13.414,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı (%14)

1,878.03 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1)

134,15 TL

Gelir Vergisi

0 TL

Damga Vergisi

0 TL

Kesintiler Toplamı

2.012,18 TL

NET ÜCRET

11.402,32 TL

2023/2. Dönem Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

(01/07/2023 - 31/12/2023 Dönemi )

TUTAR

Brüt Ücret

13.414,50 TL

Sigorta Primi ve  İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (%15,5)

2.079,25 TL

İşveren İşsizlik Sigorta Primi (% 2)

268,29

İşveren Maliyeti

15,762.04 TL

2023/2. Dönem Emekli Çalışanlar Asgari Ücretin Net Hesabı

(01/07/2023 - 31/12/2023 Dönemi )

TUTAR

Brüt Ücret

13.414,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı (%7,5)

1.006,09 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1)

0 TL

Gelir Vergisi

150,91 TL

Damga Vergisi

0 TL

Kesintiler Toplamı

1.157,00 TL

NET ÜCRET

12.257,50 TL

2023/2. Dönem Asgari Ücretin İşverene Maliyeti (Emekli)

(01/07/2023 - 31/12/2023 Dönemi )

TUTAR

Brüt Ücret

13.414,50 TL

Sigorta Primi Primi İşveren Payı (%24,5)

3.286,55 TL

İşveren Maliyeti

16.701,05 TL

2023/2.  Dönem Sigorta Primini Günlük ve Aylık Kazançlarının Alt ve Üst Sınırları

Günlük Kazanç Alt Sınırı

447,15 TL

Aylık Kazanç Alt Sınırı

13.414,50 TL

Günlük Kazanç Üst Sınırı

3.353,63 TL

Aylık Kazanç Üst Sınırı

100.608,90 TL

2023/2. Dönemi İçin Kazançlardan İstisna Tutulacak Yemek Parası, Çocuk Zammı ve Aile Zammı (Yardımı) Tutarları

Yemek Parası (Günlük)

105,75 TL

Çocuk Zammı (Aylık)

268,29 TL

Aile Yardımı (Aylık)

1.341,45 TL

İşveren BES ve Özel Sağlık. (Aylık)

4.024,35 TL

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi