YABANCI VATANDAŞLARA İKAMET İZNİ

Yabancı vatandaşlara tanınan ikamet izin belgesinin altı adet çeşidi bulunmaktadır. Bunlar, kısa dönem ikamet izni, aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, insani ikamet izni, insan ticareti mağduru ikamet iznidir.

  1.  Kısa dönem ikamet izni düzenlenecek kişiler, bilimsel araştırma yapabilmek için araştırmaya konu ile ilgili kurumlardan (bakanlık veya üniversiteler) izin almaları gerekir.
  2. Türkiye’de taşınmaz malı bulunanların ikamet izni talebinde bulunmaları durumunda, o taşınmazın konut olması ve konut amacıyla kullanılıyor olması gereklidir. Aile üyeleri bu konut üzerinde payları varsa onlarda ikamet izni talebinde bulunabilirler.
  3. Ticari amaç için talepte bulunanlar, üç aydan fazla zaman kalacaklarsa ticaret yapacakları kişi ve kuruluşlardan davetiye ve benzeri belge sunmalıdırlar. hizmet için eğitim için ikamet izin talebi, eğitimin içeriği ve süresine göre izin belgesi düzenlenir.
  4. Eğitim amaçlı olarak bulunan öğrenciler için ikamet izin süresi eğitim dönemi boyunca verilir ve eğitim süresini geçemez. Öğrenci değişim programları erasmus, Mevlana, Farabi vb. bu kapsamdadır.
  5. Aile ikamet izni için, yabancı eşi, eşinin veya kendisinin ergin olmayan yabancı vatandaş olan çocuklarına aile ikamet izin belgesi verilebilir. Aile ikamet izni belgesi talebinde bulunan yabancı birden fazla evliliği var ise sadece eşlerinden biri için izin belgesi verilir. Yabancı aile çocukları 18 yasına kadar ailelerine ait aile ikamet izin belgeleri eğitim haklarını kullanırlar. Aile ikamet izin belgeleri üç yılı geçmeyecek şekilde düzenlenir ve bitiminde yenilenebilir. Aile ikamet izin belgesi, aranan şartların ortadan kalkması ve yerine getirilememesi durumunda, izin belgesini amacı dışında kullanılması durumunda, haklarında sınır dışı veya giriş yasağı bulunması durumlarında ikamet izin belgeleri iptal edilir.

Uzun Dönem İkamet İzini

Uzun dönem ikamet izin belgesi, Türkiye’de sekiz yıl ikamet izin belgesiyle kalmış olan yabancılara gerekli şartları taşımaları durumunda, bakanlık onayları ile valilikler tarafından verilebilmektedir. Uzun dönem ikamet izin belgesi yabancılar için süresiz olarak verilmektedir. İzin belgesi için, son üç yıl sosyal yardım almış olmamak, ailesinin geçimini sağlayacak yeterli gelire sahip olması gereklidir.

Tüm değişik kategorilerdeki ikamet izni çeşitlerinin değişik başvuru şart ve koşulları ile değişik gereklilliklerinin olduğunu lütfen unutmayınız. İkamet izni başvuruları eksik belge ve beyanlar doğrultusunda reddedileceği gibi, bazı ikamet izniçeşitlerine başvuruda bulunabilmek için, başvuru sahibinin uygun vize ile ülkeye giriş yapmış olması şartı aranmaktadır. Sayfamızda yer alan bilgilerin tamamı bilgilendirme amaçlıdır. Her nekadar güncellikleri ve doğrulukluları açısından azami özen gösterilmiş olsa dahi, bu konuda herhangi bir garanti verilmemiştir. Konu ile ilgili en güncel bilgiyi size en yakın İl Göç İdaresi Müdürlüğünden veya goc.gov.tr internet sitesinden edinebilirsiniz.
 

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi