MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGESİ NUMARASI VERİLMESİ İŞLEMİ

Müteahhitlik Yetki Belgesi İşlemleri

MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGESİ NUMARASI VERİLMESİ İŞLEMİ

16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine istinaden, ilimizde ikamet etmekte olan gerçek (şahıs) ve tüzel kişilere (şirketler), yapı müteahhidi yetki belgesi numarası, Müdürlüğümüzce verilmektedir.

GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS ADINA) MÜRACAAT EVRAKLARI:

1) Dilekçe

2) Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Başvuru Formu (Doldurulup imzalanacak) (Ek:2)

3) Kayıtlı olduğu ticaret yada sanayi odasından müracaat yılına ait oda sicil kayıt suretinin aslı

4) Vergi levhası fotokopisi (internet çıktısı da kabul edilmektedir)

5) Halk Bankası “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 118 Gelir Kod No’lu Hesabı’na Yatırılmış 1.750 TL (Bin Yedi Yüz Elli Türk Lirası) dekontunun aslı (İşlem Halk Bankasının bütün şubelerinden yapılabilmektedir.)

TÜZEL KİŞİ (LTD, A.Ş, ADİ ORTAKLIK VE ORTAK GİRİŞİMLER İÇİN) MÜRACAAT EVRAKLARI:

1) Dilekçe 

2) Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Başvuru Formu (Doldurulup imzalanacak) (Ek:2)

3) Kayıtlı olduğu ticaret yada sanayi odasından müracaat yılına ait oda sicil kayıt suretinin aslı

4) Ticaret sicil gazetesinin son hali, aslı yada odlar borsalar birliği onaylı sureti

5) Vergi levhası fotokopisi (internet çıktısı da kabul edilmektedir).

6) Halk Bankası “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 118 Gelir Kod No’lu Hesabı’na Yatırılmış 1.750 TL (Bin Yedi Yüz Elli Türk Lirası) dekontunun aslı (İşlem Halk Bankasının bütün şubelerinden yapılabilmektedir.)

ŞAHIS İÇİN GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK NUMARASI MÜRACAAT EVRAKLARI:

Toplam inşaat alanı 500 m2 yi geçmeyen daha önce müteahhitlik yapmamış sadece bir yapı için ve kooperatiflere müteahhitlik numarası verilmektedir.

1) Dilekçe

2) Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Başvuru Formu (Doldurulup imzalanacak) (Ek:2)

3) Şahıslar için nüfus cüzdanı fotokopisi (İkametgâh adresi ANKARA olmalıdır)

4) Nüfus cüzdanı fotokopisi

5) Halk Bankası “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 118 Gelir Kod No’lu Hesabı’na Yatırılmış 750 TL (Yedi Yüz Elli Türk Lirası) dekontunun aslı (İşlem Halk Bankasının bütün şubelerinden yapılabilmektedir.)

6) Tapu Fotokopisi

Kooperatifler için 1250 TL (Bin İki Yüz Elli Türk Lirası) makbuz, dilekçe, başvuru formu dışındaki gerekli belgeler müdürlüğümüze müracaat sırasında temin edilecektir.

Dilekçe ve ekleri ile Müracaat 1. Katta Genel Evrak servisine yapılacaktır. Yapılan işlemler sonucundan bilgi, dilekçede belirtilen adrese gönderilecektir.

Müteahhitlik Numarası Sorgulama/Öğrenme:

Müteahhitlik Numarası www.csb.gov.tr internet sitesinden öğrenilmektedir.

Sırayla;

www.csb.gov.tr 

--> Uygulamalar

--> Müteahhit Müelif Bilgi Sistemi

--> YAMBİS (Mavi Ekran)

--> Vatandaş Girişi

--> Müteahhit Sorgulama

--> Vergi No veya TC Kimlik No ile Sorgulama

başlığı altında müteahhit sorgulama işlemi yapılması gerekmektedir.

Şahıs Firmaları hem TC No ile hem de Vergi numaraları ile,

Şirketler ise Vergi Numarası ile

sorgulama yaptığında Müteahhitlik Numarasına ulaşılacaktır.

Müteahhitlik Numarasının olduğu ekran çıktısını kullanabilir, baskı alabilirsiniz.

NOT: Müteahhitlik Numarası çıktısı İl Müdürlüğümüzce alınmamaktadır. 

  

EKLER:

 Ek 1: Yetki Belgesi Müracaat Dilekçesi

Ek 2: Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Başvuru Formu

Ek 3:  Geçici Müteahhitlik Numarası için Taahhütname

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi