Bireysel Emeklilik Sistemine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

2016/113 Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı


 

Yönetmelikte yer alan başlıca hususlar:

 • Kapsam:
 • Kapsam dâhilinde olan işyerleri açıklanmış, buna göre 5510 sayılı Kanunun 4/a ve 4/c kapsamında olan çalışanların sisteme dâhil olacağı açıklanmıştır.
 • Kanun, Bakanlar Kurulu Kararı veya yönetmelikle bir düzenleme yapılmadığı için banka sandıklarında çalışan yaklaşık 400 bin çalışanın kapsamda olmadığı görülmektedir.
 • Kamu idarelerinde ise Milli İstihbarat Teşkilatı kapsam dışındadır.

 • Çalışan Sayısına Göre Kademeli Geçiş:
  • Çalışan sayısı hesaplanırken birden fazla işyeri bulunan işverenlerin tüm işyerlerindeki sayısın esas alınacağı belirtilmiştir.
  • Çalışan sayısı tespit edilirken kapsama alınma tarihindeki verilerin dikkate alınacağı, kapsama alınmadan sonraki sayı azalmalarının dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.
  • Sisteme dâhil olan bir işyerinde ilgili geçiş tarihlerinden sonra işe başlayan kişiler hizmet akdinin başlamasıyla birlikte sisteme dâhil olacaktır.
  • Geçiş takvimi ise daha önce Başbakan Yardımcısı tarafından açıklandığı gibi yönetmelikte de yer almıştır. 

   Buna göre özel sektör işyerleri;
 • 1.000 ve üzeri çalışanı olanlar 1 Ocak 2017'den,
 • 250-999 çalışanı bulunanlar1 Nisan 2017'den,
 • 100 ile 249 çalışanı olanlar 1 Temmuz 2017'den,
 • 50-99 çalışanı olanlar 1 Ocak 2018'den,
 • 10-49 çalışanı olanlar1 Temmuz 2018'den,
 • 5-9 çalışanı olanlar da 1 Ocak 2019'dan itibaren;

Kamuda;

 1. 5018 sayılı Kanuna ekli I, II, III ve IV sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri 1 Nisan 2017'den, diğer kamu idareleri ise 1 Ocak 2018'den itibaren sisteme dâhil olacak.
 • Çalışan Katkı Payı:
 • Prime esas kazancın veya emekli keseneğinin %3'ü oranında yapılacak.
 • Kapsam öncesi döneme ait bir kazançtan kapsama alınma sonrasında kesinti yapılamayacak. Ayrıca ücreti peşin ödenen çalışanlara kapsama alınma tarihinden önce ödenen ücretlerinden kesinti yapılamayacak.


Ek- 2017/9721 Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi