20 İlde Sigorta Teşviğine 1 Yıl Uzatma

6486 yasa kapsamında (I) sayılı listede yer alan; Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon ve Uşak illerinde uygulanmakta olan 31.12.2016 tarihinde sona eren 6 puanlık sigorta primi işveren hissesi desteği yararlanma süresi  31.12.2017 tarihine uzatıldı

Bilindiği üzere kalkınmakta öncelikli yöre (KÖY) olarak belirlenen illerde 2004 yılından itibaren uygulanmakta 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Hakkında Kanunu kapsamında sağlanan sigorta primi işveren desteği uygulaması süresi 31.Aralık 2012 tarihinde sona erdi. Bu kanun yerine 6486 sayılı kanun ile illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesinde yer alan beş puanlık hazine yardımına ilave olarak on ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine uygulanmak üzere, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden altı puanlık ilave destek sağlanmıştı. Şubat 2016 ayında 6663 sayılı Kanunu’nun 28 maddesinde yapılan düzenleme ile “On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerleri” ibaresi “özel sektör işyerleri” şeklinde değiştirilerek sigorta primi işveren desteği uygulaması işçi sınırlaması olmaksızın tüm özel sektör işyerinde 1 Mart 2016 tarihinden itibaren uygulamaktaydı. 2013 yılında uygulamaya giren 6486 Sayılı kanunla sağlanan sigorta primi teşvik uygulama süresi illerin yer aldığı listelere göre I nolu listede yer alan iller için 3 yıl, II nolu listede yer alan iller için 4 yıl ve III nolu listede yer alan iller için 5 yıl süre ile uygulanması öngörülmekteydi.  Yasanın 3 yıl süre ile uygulanacağı (I) sayılı listede yer alan ; Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya,Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon ve Uşak illerinde bu süre 31.12.2016 tarihinde sona ermekteydi.

Devlet tarafından istihdam teşvikine sağlanan sigorta primi desteği uygulamasına ilişkin süreyi uzatan 2016/9728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 20 Ocak 2017 Tarih ve 29954 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. Yayınlanan karar gereğince 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “31/12/2016” ibaresi “31/12/2017” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan bu süre uzatımı değişikliğiyle (I) sayılı listede yer alan illerde 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 maddesinde yer alan beş puanlık hazine yardımına ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden (Asgari Ücret) 6 puanlık sigorta primi işveren hissesi desteği, işçi sınırlaması olmaksızın tüm özel sektör işyerleri için 31.12.2017 tarihine kadar uygulanmaya devam edecektir.

1 ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret üzerinden yapılan bu süre uzatımı sonrasında 1 işçi için sağlanan sigorta primi desteği tutarı:

– 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince %5’lik genel teşvik 88,88 TL.

– 6486 yasa teşviki  ile ilave %6’lık teşvik 106,65 TL olmak üzere toplam 195,53 TL sigorta teşvikinden yararlanmış olacaktır.

 Asgari ücret teşviki 100,00 TL’sını da dikkate aldığımızda toplam teşvik tutarı 295,53 TL’sına ulaşmaktadır. (Yatırım teşvik belgeli işyerlerinde bu uygulama farklılık gösterebilmektedir.)

 Yani asgari ücretli bir işçi için 30 gün üzerinden aylık 613,24 TL’ lık. sigorta priminin 295,53 TL devlet tarafından karşılanacak kalan 317,71 TL’sı ise işveren tarafından SGK’ya ödenecektir. İşverenlerin bu teşviklerden yararlanabilmeleri için yapılandırılmış borçları hariç olmak üzere geçmiş dönem prim borcu olmaması ve cari dönem primini zamanında ödemiş olması gerekmektedir.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi